Các sách đã xuất bản

 


Muốn thỉnh băng sách xin liên lạc các Phật tử sau đây: 
 

Mrs. Thanh Đức
1183 San Moritz Dr
San Jose, CA 95132
USA
Tel: (408) 258-4207
Email: thanhduc1@gmail.com
Mrs. Thanh Niệm
11201 Caroleen Ln
Garden Grove, CA 92841
USA
Tel: (714) 487-7191
Email: thanhniem4412@hotmail.com
Mr. Từ Phổ
3623 Tumbling Falls Dr
Manvel, TX 77578
USA
Tel: (832) 360-8151
Email: dqtran.tutap@gmail.com
Mrs. Thanh Văn
14 Rue Louis Marchandise, Apt 54
94400 Vitry Sur Seine
France
Tel: 09.6747.2942
Email: thanhvan7412@gmail.com
Mrs. Thanh Định
Rahlstedter Str. 86A
22149 Hamburg
Germany
Tel: (176) 5655-3323
Email:
khiet.dinh@gmail.com 
Mrs. Thanh Lương
Stossäckerstr. 60
70563 Stuttgart
Germany
Tel: (711) 160-1400
Email: thanhluong03@googlemail.com
Mrs. Thanh Tú
Chemin du Boisy 43
1004 Lausanne
Suisse
Tel: 21.648.3259
Email: thanhtu50@gmail.com
 

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp        Hình Ảnh