Sách đã xuất bản

(bấm vào hình để xem chi tiết)

Ai Mua Xe Rác? Bồ Tát Hạnh Bố Thí Ba la Mật Đại Thủ Ấn
Đạo Gì? Dòng Đời Vô Tận Góp Nhặt Oan Gia
Phật Pháp Căn Bản Sổ Tay Quán Chiếu Tâm Và Ta Thiền Tứ Niệm Xứ
Vô Ngã Xin Cứu Mẹ Đất Ý Tình Thân Ý Tình Thân 2

Muốn thỉnh băng sách xin liên lạc các Phật tử sau đây:

 

 
Mrs. Thanh Đức
1183 San Moritz Dr
San Jose, CA 95132
USA
Tel: (408) 258-4207
Email: thanhduc1@gmail.com
 
Mrs. Thanh Niệm
11201 Caroleen Ln
Garden Grove, CA 92841
USA
Tel: (714) 487-7191
Email: thanhniem4412@hotmail.com
 
Mr. Từ Phổ
3623 Tumbling Falls Dr
Manvel, TX 77578
USA
Tel: (832) 360-8151
Email: dqtran.tutap@gmail.com
 
Mrs. Thanh Văn
14 Rue Louis Marchandise, Apt 54
94400 Vitry Sur Seine
France
Tel: 09.6747.2942
Email: thanhvan7412@gmail.com
 
Mrs. Thanh Định
Rahlstedter Str. 86A
22149 Hamburg
Germany
Tel: (176) 5655-3323
Email: khiet.dinh@gmail.com
 
Mrs. Thanh Lương
Stossäckerstr. 60
70563 Stuttgart
Germany
Tel: (711) 160-1400
Email: thanhluong03@googlemail.com
 
Mrs. Thanh Tú
Chemin du Boisy 43
1004 Lausanne
Suisse
Tel: 21.648.3259
Email: thanhtu50@gmail.com

Trang Nhà Băng Giảng Phật Pháp Hình Ảnh