thichtrisieu.comÝ Tình Thân

(1)

Đây là tiến trình tu tập theo giáo lý Ý Tình Thân để sửa tận gốc những phiền não.

Ý Tình Thân 1 Download YTT 1 ppt
Ý Tình Thân 2 Download YTT 2 ppt
Ý Tình Thân 3 Download YTT 3 ppt
Ý Tình Thân 4 Download YTT 4 ppt

© thichtrisieu.com