thichtrisieu.comÝ Tình Thân

(2)

Ý khởi lên một ý nghĩ rồi bám vào cho đó là đúng, rồi mắc kẹt luôn.
Từ ý tưởng cố chấp đó làm phát sinh ra Tình cảm, cảm xúc.
Tình cảm, cảm xúc đó dẫn đến tạo nghiệp gây đau khổ.

Ý Tình Thân 1 Download YTT 1 ppt
Ý Tình Thân 2 Download YTT 2 ppt
Ý Tình Thân 3 Download YTT 3 ppt
Ý Tình Thân 4 Download YTT 4 ppt

© thichtrisieu.com