Ai Mua Xe Rác

Ajahn Brahm

 
Thích Trí Siêu
dịch

 


Ai Mua Xe Rác là một tuyển tập gồm nhiều mẩu chuyện ngắn do thiền sư Ajahn Brahm, người Anh, xuất gia tu học với thiền sư Ajahn Chah ở Thái Lan kể lại.
Những mẩu chuyện này sẽ đem lại cho bạn đọc những giây phút nhẹ nhàng, hoan hỷ và bình an trong thời đại xã hội nhiều âu lo và bất ổn.

-ooOoo-

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp