Ý TÌNH THÂN

 Thích Trí Siêu

 

 

Tuy sống ở Âu Mỹ bận rộn công việc làm ăn và chạy đua với vật chất, nhưng may thay vẫn còn nhiều người hướng về đạo Phật, mong tìm ra được con đường giải thoát. Những phong trào tu Thiền, tu Mật, tu Tịnh Ðộ vẫn tiếp tục trăm hoa đua nở góp thêm phần phong phú cho đạo Phật. Song le nhiều khi mải chạy theo nhãn hiệu và phương tiện, người ta quên đi mục đích đơn sơ ban đầu của đạo Phật, đó là giúp cho con người bớt khổ !

Hãy khoan nói đến chuyện kiến tánh thành Phật, bản lai diện mục hay vãng sanh Cực Lạc, mà hãy nhìn lại hiện tại. Chúng ta có biết sống hạnh phúc với chính bản thân mình và những người xung quanh không ?  Dù tu theo bất cứ pháp môn nào, nếu không thấy bớt khổ, thêm vui thì ta có thể xem đó không đúng là đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo ban vui cứu khổ kia mà !

Sách Ý Tình Thân đưa ra một luồng tư tưởng mới, nêu lên vấn đề của Tình, một vấn đề quan trọng mà ít người để ý. Ngoài những dẫn chứng thực tế, với thí dụ dễ hiểu, sách còn đưa ra những phương pháp hành trì rút tỉa từ kinh điển và kinh nghiệm tu tập của tác giả.
Những ai đã đọc sách của thầy Trí Siêu sẽ tìm lại lối hành văn phóng khoáng, đề cập đến những vấn đề mà từ trước đến nay ít ai nói tới.

 

Mục Lục

Lời nói đầu  [01]
Như mọi người
Ði tìm ý nghĩa
Tu cái gì ?
Ý tình thân
Phiền não
Vấn đề của ý  [02]
Vấn đề tình cảm
Vấn đề của thân [03]
Con đường chuyển hóa
Trên đường đạo  [04]
Ði tìm hạnh phúc [05]
Kết luận
Sách tham khảo

 

Quý vị muốn nghe băng đọc sách xin hãy click vào phần Băng Giảng, sau đó vào cột Băng Đọc Sách để tìm phần thâu âm của quyển sách nầy.

 

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp