Ý TÌNH THÂN 2

 Thích Trí Siêu

 


Từ năm 2010 đến 2015, tôi có dịp hướng dẫn nhiều khóa tu Ý Tình Thân theo tiến trình thứ lớp. Khóa Ý Tình Thân-1 giới thiệu tổng quát về giáo lý Ý Tình Thân. Khóa Ý Tình Thân-2 nói về các phương pháp chuyển Ý và Tình. Khóa Ý Tình Thân-3 nói về phương pháp tu thân. Khóa Ý Tình Thân-4 nói thêm về phần tu thân và khái niệm Linh.

Sách Ý Tình Thân 2 đúc kết lại những giáo lý và phương pháp được dạy trong các khóa Ý Tình Thân ở Pháp, Đức, Hoa Kỳ cho các học viên có tài liệu ôn bài, thực tập, và cùng lúc giới thiệu với bạn đọc.

Ta Bà, tháng 3 năm 2018

Thích Trí Siêu
 

Trang Nhà        Sách        Băng Giảng        Phật Pháp