Thông tin
 

Trang chính

Sách

Băng giảng

Phật Pháp

Liên kết

Lịch trình hoằng pháp của thầy Trí Siêu năm 2023:

 • Chùa Tịnh Luật
  8703 Fairbanks North Houston Rd
  Houston, TX 77064
  USA
  Tel: (713) 856-7802
  Ngày 18,19 tháng 3: "Khóa tu an lạc"

 • Chùa Phước Huệ
  365 Victoria St
  Wetherill Park, NSW 2164
  Australia
  Ngày 7,8,9 tháng 4: Khóa tu Ý Tình Thân
  Liên lạc:
  Thanh Diệu: +61 407 484 020
  Tâm Lộc: +61 460 023 447
  Email:quanchieu02@gmail.com

 • Dhamma Home
  204 William St
  Yagoona, NSW 2199
  Australia
  Ngày 15/4/23, 10am: Duy Thức Học

 • Chùa Minh Giác
  564 The Horsley Dr,
  Smithfield, NSW 2164
  Australia
  Ngày 15/4/23, 5pm: Thước đo người tu

 • Thiền Đường Vô Ưu
  6 Fraser Rd
  Canley Vale, NSW 2166
  Australia
  Ngày 16/4/23, 10:30am: Học đạo thông minh

 • Bankstown Senior Citizens' Centre
  7 West Terrace, Bankstown NSW 2200
  Australia
  Ngày 16/4/23, 3pm: Tứ vô lượng tâm

 • Chùa Nam Hải Phổ Đà
  8 Rue Max Frouin Magenta
  Nouméa, Nouvelle Calédonie 98000
  Ngày 18,19/4/23, 5:30 - 6:30pm: Oan gia, Hạnh phúc

 • Chùa Quang Minh
  18 Bourke St
  Braybrook, VIC 3019
  Australia
  Ngày 22,23/4/23, 6:30pm: Tu theo Phật là tu làm sao?

 • Chùa Linh Sơn
  89 Rowe Terrace
  Darra, QLD 4076
  Australia
  Ngày 29/4/23, 7pm: Nguyên nhân khổ đau

 • Chùa Phật Đà
  36 Deodar St
  Inala, QLD 4077
  Australia
  Ngày 30/4/23, 10am và 7pm: Tu hành căn bản

 • Chùa Hải Hội
  383 Dufferin Ave
  Winnipeg, Manitoba R2W-2Y2
  Canada
  Tel: (204) 586-7578
  Ngày 17,18 tháng 6: Chết và tái sinh, Bố thí ba la mật

 • Chùa Quang Minh
  10660 Rosalie Rd
  Northglenn, CO 80233
  Tel: (303) 350-7252
  Ngày 8,9 tháng 7. Khóa tu và thuyết pháp.

 • Thiền viện Tánh Không
  Lautenthaler Strasse 2
  38644 Hahnenklee (Goslar)
  Germany
  Ngày 4-8 tháng 8: "Khóa Tu Bốn Vô Lượng Tâm"
  Liên lạc:
  Minh Giác: thienmai.de@gmail.com
  Thanh Lương: thanhluong03@gmail.com

 • Tùng Lâm Linh Sơn
  18 Les Bosnages
  87290 Rancon
  France
  Tel: 05.55.60.21.60
  Ngày 12-20 tháng 8: Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Trang Nhà